Slotenmakerthuis.nl, is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Wij bieden dus een continue service. Dit is vooral handig voor noodsituaties waarbij je buitengesloten bent of andere slot gerelateerde problemen hebt buiten reguliere kantooruren.